POETRY

Beelden kunnen aanleiding zijn voor woorden. Woorden voor beelden. Die wisselwerking leidt bij mij regelmatig tot een gedicht. Meestal in het Fries. Toch de taal die het diepste in mij zit. Ik spreek zo'n gedicht zelf in en combineer dit met een werk. De filmpjes die hiervan het resultaat zijn, vind je op deze pagina.


KASTIELFEESTTEGEARRE
KATEDRAAL FAN TAFAL EN STJOERING is een centraal werk op mijn expositie bij Maarsingh & Van Steijn. Tijdens het maken van dit werk werd ik mij extra bewust van het vormenspel dat ik wil spelen. En dat gekoppeld aan flarden van mijn levensvisie leverde dit resultaat op.