NIEUW!

Op deze pagina vind je mijn allernieuwste werk: korte filmpjes waarin ik de werken combineer met zelf geschreven en gesproken Friese tekst, mijn 'Memmetaal'. De basis van de serie "Two Big For Us" zijn 2 vierkanten van 35x35cm die ik tegen elkaar aanzet waarop met tape, pastel, verf en sjablonen een wereld ontstaat die uitdrukking geeft aan deze complexe tijd waarin je als individu moet proberen je weg te vinden. En als altijd: het begint met schilderen/tekenen waarnaar de woorden zich als het ware automatisch voegen. 


TEFOLLE


TEKOART


TENEI


TEBEK